ත්‍රීරෝධ රථ මාරක රිය අනතුරුවල වර්ධනයක්

ත්‍රීරෝධ රථ හේතුවෙන් සිදුවන මාරක අනතුරු ප්‍රමාණය සැලකිය යුතු පරිදි වර්ධනයවී තිඛෙනවා.
පොලිස් රථවාහන කොට්ඨාශය ප්‍රකාශ කළේ පසුගිය තෙවසර තුල මෙම වර්ධනය දක්නට ලැඛෙන බවයි.
ඒ අනුව ඉකුත් වසරේදී රිය අනතුරු හේතුවෙන් පුද්ගල මරණ 2824 ක් සිදුව ඇති අතර මෙම වසරේ මුල් මාස 6 තුල පමණක් එම මරණ ප්‍රමාණය 1719 ක් ලෙසයි දැක්වෙන්නේ.පසුගිය වසරේදී ත්‍රීරෝධ රථ අනතුරු හේතුවෙන් පුද්ගල මරණ 372ක් වාර්තාවූ අතර වසරේ මුල් මාස 6 තුල එම අගය දැක්වෙන්නේ 186 ක් ලෙසයි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close