අද දිනයේදී සයිටම් අහෝසි නොකළොත් දොස්තරලාගෙන් හෙට තීන්දුවක්

පොරොන්දු වූ අයුරින් අද දිනයේ සයිටම් ආයතනය අහෝසි කිරීමට අදාළ තීන්දුව ප්‍රකාශයට පත් නොකළහොත් ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග තීරණය කිරීමට තම සංගමය හෙට රැස්වීමට නියමිත බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය පවසනවා.

පසුගිය 25 වන දින ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් සයිටම් ආයතනය අහෝසි කිරීමට අදාළ ප්‍රකාශය නිකුත් කරන බවට පොරොන්දු වූ බවද එම සංගමයේ ලේකම් වෛද්‍ය හරිත අලුත්ගේ මහතා සඳහන් කළා.

එම පොරොන්දුව කඩකළහොත් ඉදිරියේදී දැඩි වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග දියත් කරන බවයි රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය අවධාරණය කරන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close