ඒකාබද්ධයේ 7 දෙනකුගේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධූර අවදානමේ

පක්ෂ ව්‍යවස්ථාව උල්ලංඝනය කිරීමේ චෝදනාව යටතේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් 7 දෙනකුගේ සාමාජිකත්වය අහිමි කිරීමේ සූදානමක් පවතින බව දේශපාලන ආරංචි මාර්ග අනාවරණ කරනවා.
ගම්පහ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ප්‍රසන්න රණතුංග,ගම්පහ දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ප්‍රසන්න රණවීර, පුත්තලම් දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සනත් නිශාන්ත,රත්නපුර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පවිත්‍රාදේවි වන්නිආරච්චි,මහනුවර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ලොහාන් රත්වත්ත,මහනුවර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිලුම් අමුණුගම සහ කළුතර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රෝහිත අබේගුණවර්ධන මහත්වරුන්ගේ පක්ෂ සාමාජිකත්වය මෙසේ අහිමි කෙරෙන බවයි එම වාර්තා හෙළිකරන්නේ.
ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සාමාජිකත්වයෙන් මෙම මන්ත්‍රීවරුන් ඉවත් කළ හොත් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 19 වැනි සංශෝධනයට අනුව මොවුන්ගේ පාර්ලිමේන්තු මණ්ත්‍රීධුර අහෝසිවීමට නියමිතයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close