ලොව මවිත කරන සුන්දරම අශ්වයා

අශ්වයා සැලකෙන්නේ ශක්තිමත් සත්ත්වයකු ලෙසයි. එවන් ශක්තිමත් අසුන් අතරින් ලොව සුන්දරතම අශ්වයා ලෙස කිරුළු පැළද සිටින අශ්වයා පිළිබද ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද? මේ අමෙරිකාවේ වාසය කරන එම විස්මිත අශ්වයා පිළිබදයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close