පොලිසියේ දහසකට 4 වන එක්දින තරගය නැරඹීමට අවස්ථාව

ශ්‍රී ලංකාව හා ඉන්දියාව අතර හෙට පැවැත්වෙන 4 වන එක්දින තරගයට පොලිස් නිලධාරීන් 1000 කගේ ආරක්ෂාවක් යොදවා තිඛෙනවා.
පොලිස් මූළස්ථානය නිවේදනය කළේ තරගය අතරතුර කලහකාරීව හැසිරෙන සියල්ලන් අත්අඩංගුවට ගෙන නීතිමය පියවර ගන්නා බවයි.
මේ ඊට අදාළව නිකුත් කළ නිවේදනයයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close