සීනිගම දේවාලයේ බෞද්ධ කොඩි ඇදුම ගැන පොලිස් පරීක්ෂණ ඇරඹෙයි

හික්කඩුව සීනිගම දෙවොල් මහා දේවාලයේ දහවල් පෙරහැරට සහභාගී වූ තරුණියන් පිරිසක් බෞද්ධ කොඩියේ වර්ණ සහිත සාරි වලින් සැරසී ගමන් කිරීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් පොලිස් පරීක්ෂණ ආරම්භවී තිඛෙනවා.පසුගිය 26 වනදා මෙම සිද්ධිය වාර්තා වූ අතර 27 වනදා පෙරහරෙන් එම අංගය ඉවත් කර තිබුණේ ජනතාවගේ දැඩි විරෝධය මැදයි.

බෞද්ධ කොඩියට සිදු කර ඇති නිග්‍රහය පිළිබඳව බෞද්ධ තොරතුරු කේන්ද්‍රයේ පූජ්‍ය අඟුළුගල්ලේ ජිනානන්ද හිමිපාණන් විසින් කොළඹ පොලිස් මූලස්ථානයට කළ පැමිණිල්ලක් අනුව මේ පිළිබද පරීක්ෂණ ක්‍රියාත්මක වනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close