ඉන්ධන බවුසරයක් නිසා ප්‍රදේශ රැසකට ජල සැපයුම නවතී

පානදුර- රත්නපුර ප‍්‍රධාන මාර්ගයේ ඉංගිරිය ප්‍රදේශයේ දී ඉන්ධන රැගත් බවුසරයක් පෙරළී යාමෙන් කළු ගඟට ඉන්ධන මිශ්‍ර වීමේ අවදානමක් නිසා ප්‍රදේශ රැසක තාවකාලිකව ජල සැපයුම අත්හිටුවීමට ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය පියවර ගෙන තිඛෙනවා.

මේ හේතුවෙන් හොරණ – කඳන ජල පවිත්‍රාගාරයෙන් ජලය සැපයෙන ප්‍රදේශවලට ජල සැපයුම අත්හිටුවීමටයි පියවර ගෙන ඇත්තේ.

ඒ අනුව මොරටුව නගර සභා බල ප්‍රදේශය, පානදුර, හොරණ, පිළියන්දල, කැස්බෑව, බොරලැස්ගමුව, මිල්ලනිය, කහතුඩුව, නල්ලූරුව, කෙසෙල්වත්ත, රයිගම, බණ්ඩාරගම, වැල්මිල්ල, කුඹුකහේන, මොරොන්තුඩුව හා කිරිවත්තුඩුව යන ප්‍රදේශවලටද ජල සැපයුම අත්හිටුවා තිඛෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close