බද්ද නිසා සීනි මිල රුපියල් 4කින් වැඩිවෙලා

බදු ඉහළ නැංවීමෙන් අනතුරුව සීනි කිලෝග්‍රෑම් එකක තොග මිල රුපියල් 4කින් ඉහළ ගොස් තිඛෙනවා.
බදු ඉහළ නැංවීමට පෙර රුපියල් 100ක්ව පැවැති තොග මිල මේ වනවිට රුපියල් 104ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති අතර ලෝක වෙළෙඳපොළේ සීනි මිල පහළ යෑම හේතුවෙන් ආනයනික සීනි සඳහා රුපියල් 8ක බද්දක් පැනවීමටයි රජය පියවර ගනු ලැබුවේ.
සීනි මිල වැඩිවීම ජීවන වියදම් කමිටුවේදී සීනි ආනයනකරුවන්ගේ දෝෂදර්ශනයට ලක්ව ඇති අතර සීනි ආනයනකරුවන්ගේ සංගමය පැවැසුවේ සීනි තොග මිල ඉහළ ගොස් ඇති බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close