නිවසේ ගෑස් සිලින්ඩරයක් පුපුරා මන්ත්‍රිනී ගීතාට තුවාල

සම්මානනීය සිනමා නිළියක මෙන්ම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරියකද වන ගීතා කුමාරසිංහ මහත්මිය පිළිස්සුම් තුවාල සහිතව කොළඹ පෞද්ගලික රෝහලකට ඇතුළත් කර තිබෙනවා.

ඇයගේ කොළඹ පිහිටි නිවසේදී ගෑස් සිලින්ඩරය පිපිරීමෙන් ඇතිවූ අනතුරකින් ඇය පිළිස්සුම් තුවාල ලබා ඇති බවයි එම වාර්තා ප්‍රකාශ කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close