හජ් උත්සවය වෙනුවෙන් මන්ත්‍රී ජේ සී ගෙන් ඉස්ලාම් බැතිමතුන්ට සුබ පැතුම්

අදට යෙදී ඇති හජ් උත්සවය වෙනුවෙන් සමස්ථ ඉස්ලාම් ජනතාවට සුබ පැතුම් පල කරන බව කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී හා පාර්ලිමේන්තුවේ ආණ්ඩු පක්ෂ සහකාර සම සංවිධායක ජේ සී අලවතුවල මහතා පවසනවා.
මන්ත්‍රීවරයා මේ බව ප්‍රකාශ කළේ හජ් උත්සවය වෙනුවෙන් සුබ පැතුම් පණිවිඩයක් නිකුත් කරමින්.
සහෝදරත්වය හා විශ්වාසය මුල් කර ගනිමින් සැමරෙන මෙම දිනය අද වන විට මෙරට ඉස්ලාම් ජනතාවට නිදහසේ සැමරීමට අවස්ථාව හිමිව ඇති බවයි මන්ත්‍රීවරයා පවසන්නේ.
එකම රටක් තුල සංස්කෘතික විවිධත්වයන් හා වටිනාකම් රැකගනිමින් අද වන විට සිංහල දෙමල මුස්ලිම් කිතුණු යන ජන කොටස්වලට ජීවත්වීමේ හැකියාව තහවුරුව තිබීමද සතුටට කරුණක් බවයි ජේ සී අලවතුවල මහතා ප්‍රකාශ කරන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close