මහැදුරු සෙනවි එපිටවත්ත නික්ම යයි

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ හිටපු උප කුලපති මහාචාර්ය ඩි සෙනෙවි එපිටවත්ත මහතා ඊයේ (2017 සැප්තැම්බර් 02) ජයවර්ධනපුර රෝහලේදි අභාවප්ප්‍රාප්ත විය. මහාචාර්ය එපිටවත්ත මහතා 2002 ඔක්තෝබර් සිට 2003 දෙසැම්බර් දක්වා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ උප කුලපති වශයෙන් කටයුතු කර ඇත. තවද, එම මහතා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ කලා පිඨයේ පිඨාධිපති සහ භුගෝල විද්‍යා අංශයේ ප්‍රධානී වශයෙන්ද සේවය කර ඇත.

ඔහු ආචාර්ය උපාධිය එංගලන්තයේ ෂෙෆ්ල්ඩ් විශ්වවිද්‍යාලයේ ලබා ගෙන ඇති අතර, ඔහු ජ්‍යෛව භුගෝල විද්‍යාව පිළිබදව පර්යේෂණ සිදු කර ඇත. තවද, එතෙම දක්ෂ දේශකයෙකු සහ ‍කථිකයෙකු වශයෙන් ප්‍රසිද්ධියට පත්ව ඇත. පාරිසරික සංරක්ෂණය පිළිබදව මහජනතාව සහ සිසු දරුවන් අතර දැනුම බෙදාහැරිමේ අදහසින් රුපවාහිණි වැඩසටහන් පැවැත්විමටද මහාචාර්ය එපිටවත්ත මහතා කටයුතු කර ඇත. ඒ අනුව සිංහරාජ වනාන්තරය පිළිබදව සකස් කල වාර්තාමය වැඩසටහනක් ජාතික රුපවාහිණියේ විකාශණය විය.

මිට අමතරව එම මහතා උසස් පෙළ හදාරනු ලබන සිසු දරුවන් හට සහ විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ගේ ප්‍රයෝජනය උදෙසා පොත්පත් සහ ප්‍රකාශණ රැසක් එළිදැක්විමට කටයුතු කර ඇත. තවද, මහාචාර්ය ඩි සෙනෙවි එපිටවත්ත මහතා සංස්කෘතික අරමුදලේ සහ පුරාවිද්‍යා පශ්චාත් උපාධි ආයතනය වෙත තම සේවය සපයා ඇති අතර, ඒ මහතාගේ අවමංග්‍ය උත්සවය පසුව දැනුම් දිමට කටයුතු කරනු ලැබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close