සීගිරි ළදුන්ගේ රහස හෙළිවෙයි

සීගිරය සැලකෙන්නේ ලෝකයේ විස්මිත හා අබිරහස් ස්ථානයක් ලෙසයි. එහි විස්මිත බව නෙතින් දැකිය හැකි වුවද තවමත් සීගිරිය පිළිබද සැගවී ඇති තොරතුරු විශාල බවයි පර්යේෂකයින් පවසන්නේ. මේ එසේ සීගිරියේ සැගවුණු තොරතුරු පර්යේෂකයින් හෙලි කරන ආකාරයයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close