අදටත් සභාපතිවරයෙක් නැති ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව

ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ සභාපති ධුරය පුප්පාඩුවී ඇතත් ඒ සදහා මෙතෙක් සභාපතිවරයකු පත් කිරීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා කටයුතු නොකිරීම හේතුවෙන් ගැටලු රැසක් මතුව ඇති බවට චෝදනා එල්ල වනවා.
වෛද්‍ය සභාව මගින් සිදු කරන නව වෛද්‍යවරුන් ලියාපදිංචි කිරීම/ වෛද්‍යවරුන් නියාමනය කිරීම හා ඊට අදාළ පියවර ගැනීමේ කටයුතු ඒ අනුව පමා වන බවටයි චෝදනා එල්ල වන්නේ.
කාලෝ ෆොන්සේකා මහතාගෙන් පුරප්පාඩු වූ තනතුරට නාමයන් කිහිපයක් යෝජනාවුවද එය පිළිගැනීම එම පිරිස් විසින් ප්‍රතික්ෂේප කර තිබුණා.
තවත් නාමයන් කිහිපයක් සදහා වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය විරෝධය පල කර අතර එම තත්ත්වය හමුවේ මෙම ප්‍රමාදය නිර්මාණයවී තිඛෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close