මැතිසබයට නොඑන ජනතාවට බරක් වූ මන්ත්‍රී ලයිස්තුව මෙන්න

2017 මැයි – ජුලි කාර්තුවේ පැවති පාර්ලිමේන්තු සැසිවාර 21 ක සදහා පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු 18 දෙනෙකු සහභාගි වී ඇත්තේ සැසිවාර පහකට අඩු සංඛ්‍යාවකට බව අනාවරණය කර තිඛෙනවා.
ඒ පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරු කටයුතු කරන ආකාරය පිළිබඳව විශ්ලේෂණ ඉදිරිපත්කරන වෙබ් අඩවිය විසින්.
සිය ප්‍රදේශයේ මන්ත්‍රීවරයා හෝ මන්ත්‍රීවරිය පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණෙන්නේද සහ පාර්ලිමේන්තු කාරක සභා අවස්ථාවලට සහභාගි වන්නේද යන්න ජනතාවට පාර්ලිමේන්තු වෙබ් අඩවිය මගින් ද දැන ගත හැකියි.
පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරුන් 14 දෙනෙකු මැයි – ජුලි කාර්තුවේ පාර්ලිමේන්තු සැසිවාර 21ටම සහභාගි වී තිඛෙනවා. ඒ අතරට පාර්ලිමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ට මන්ත්‍රීවරුන් කිහිපදෙනකුම ඇතුලත්.

Image may contain: text

මෙම කාලවකවානුවේ පාර්ලිමේන්තුවට අඩුවෙන්ම පැමිණි මන්ත්‍රීවරයා ලංකා කම්කරු කොන්ග්‍රසයේ නායක ආරුමුගම් තොන්ඩමන් මහතා බවයි මෙම වාර්තාවේ දැක්වෙන්නේ.
ඔහු සහභාගි වී ඇත්තේ පාර්ලිමේන්තු සැසිවාර 21න් එකකට පමණයි.
උසස් අධ්‍යාපන රාජ්‍ය අමාත්‍ය මොහාන්ලාල් ග්‍රේරු මහතා සහභාගි වී තිබෙන්නේ සැසිවාර දෙකකට පමණක් වන අතර රත්නපුර දිස්ත්‍රික් සන්ධාන මන්ත්‍රී ප්‍රේමලාල් ජයසේකර සහභාගි වී තිබෙන්නේ ද සැසිවාර දෙකකට පමණක් බවයි සදහන් වන්නේ.
වතුකරයේ නායකයකු සහ කැබිනට් ඇමතිවරයෙකු වන කඳුරට නව ගම්මාන යටිතල පහසුකම් හා ප්‍රජා සංවර්ධන අමාත්‍ය පලනී දිගම්බරම් මහකතා සහභාගි වී තිබෙන්නේ සැසිවාර 4කට පමණයි.
ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහලේකම් අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක සැසිවාර හතරකට සහභාගි වී ඇති අතර හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ ද සහභාගි වී තිබෙන්නේ සැසිවාර 21න් හතරකට පමණක් වනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close