දයාසිරිට කලු පටියක්

පසුගියදා කොරියන් රජයේ ආරාධනය අනුව තෙදින නිළ සංචාරයක නිරතවූ ක්‍රීඩා අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර මහතාට 7 වන ශ්‍රේණියේ තයිකොන්ඩෝ ගෞරව කළු පටියක් ප්‍රදානය කර තිඛෙනවා.
කුකිවොන් (kukkiwon) තයිකොන්ඩෝ මූලස්ථානය විසින් මෙම කලු පටිය ප්‍රධානය කර තිඛෙනවා.
එම මූලස්ථානය විසින් කිසියම් රාජ්‍යයක ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයකුට ප්‍රදානය කරනු ලබන ගෞරව කළු පටිහි උපරිම ශ්‍රේණිය 6 වන අතර දයාසිරි ජයසෙකර මහතා වූෂු ක්‍රීඩාව ඇතුළු තවත් ආත්මාරක්ෂක සටන්ක්‍රම හදාරමින් පෙන්වා ඇති දක්ෂතා හේතුවෙන් පැවති එන සම්ප්‍රදාය ඉක්මවා 7 වන ශ්‍රේණියේ කළු පටියක් ප්‍රදානය කිරීමට කටයුතු යොදා තිබීම විශේෂත්වයක්.
මෙහිදී ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා හා ලෝක තයිකොන්ඩෝ සම්මේලයේ සභාපති මහාචාර්ය චෞවු චුංවොන් මහතා අතර විශේෂ හමුවක් ද පැවැත්වුණා.
මෙරට තයිකොන්ඩෝ ක්‍රීඩාව ව්‍යාප්ත කිරීමට අවශ්‍ය තාක්ෂණික හා පුහුණු සහාය ලබා දීමට එහිදී අවධානය යොමුකර තිඛෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close