විස්මිත අත්ලාන්තික් නගරයේ රහස් හෙළිවෙයි

අත්ලාන්තික් ශිෂ්ටාචාරය සැලකෙන්නේ ලෝකයෙන් සැගවී ගිය අබිරහස් හා විස්මිත ස්ථානයක් ලෙසයි. ප්ලේටෝ විසින් තබා ඇති වාර්තා තුල මෙම අති දියුණු නගරය පිළිබද කියවෙන අතර එහි සාධක අද වන විට විද්‍යාඥයින් හා පර්යේෂකයින් විසින් සොයා ගනිමින් පවතිනවා. මේ ඒ පිළිබද අනාවරණයයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close