තිවංක පිළිමගෙයි පිටසක්වල සිතුවම් ?

තිවංක පිළිම ගෙය සැලකෙන්නේ පැරකුම් යුගයට අයත් විස්මිත නිමැවුමක් ලෙසයි. එහි ඉපැරණි බෞද්ධ සිතුවම් දැකගත හැකි අතර එහි ඇතැම් සිතුවම් අසාමාන්‍ය හා හදුනා නොගත් රූ සටහන් වලින්ද සමන්විතයි. මේ එම විස්මය පිළිබද කතාවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close