අවුරුදු 2කින් පසු ලංකාවට ලෝක බැංකු ආධාර නෑ

2019 වසරෙන් පසු ලංකාවට ලෝක බැංකුවෙන් හෝ ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් සහනාධාර නොලැබෙන බවට දැනුම්දී ඇති බව අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පාර්ලිමේන්තුවේදී ඊයේ ප්‍රකාශ කළා.

ඉන් පසුව එළැඹෙන තත්ත්වයට රට මුහුණදෙන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ සියලු දේශපාලන පක්ෂ සමග සාකච්ඡා කොට සැලසුම් සකස් කිරීමට අපේක්ෂිත බවයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා කියා සිටියේ.
අගමැතිවරයා මේ බව සඳහන් කළේ අධිවේගී මාර්ග සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේදී විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරමිනි.

මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ ඉදිකිරීම් කොන්ත්‍රාත්තුව සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය ලද ජපානයේ ටයිසෙයි සමාගම මුලින් ඉදිරිපත් කළ මිලට වඩා බිලියන 25ක් අඩුවෙන් එම ව්‍යාපෘතිය ලබාදීමට හැකිවූ බවද අග්‍රාමාත්‍යවරයා කියා සිටියා.
එබැවින් මේ සම්බන්ධයෙන් එල්ල කරන චෝදනා ප්‍රතික්ෂේප කරන බවයි වික්‍රමසිංහ මහතා අවධාරණය කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close