කෑම දුන් මිනිසාගේ මළගමට ආ අලි රංචුවේ කතාව

වනාන්තරයේ වෙසෙන වන අලි තමන් ප්‍රිය කළ මිනිසකුගේ මළගම දා ගෞරවාචාර පුද කිරීමට පැමිණි බවක් ඔබ මෙතෙක් අසා තිබුණාද ? එවැන්නක් සැලකිය හැකි වන්නේ විශ්වාස කළ නොහැක්කක් ලෙසයි. එහෙත් සැබවින්ම තමන්ට රැකවරණයක් වූ මිනිසකු මිය ගියදා ඔහුගේ නිවස සොයා පැමිණි අවසන් කටයුතු සිදුකරන තෙක්ම ඒ අසළ රැදී සිටි අලි රංචුවකගේ සංවේදී කතාවයි මේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close