පුද්ගලික වෛද්‍ය විද්‍යාල නියාමනය කොමිසමකට

පෞද්ගලික වෛද්‍ය අධ්‍යාපනයේ නියාමනයට අදාළ ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ කාර්යයන් කොමිසමක් වෙත පැවරීමට අදාළව පියවර ගැනීමට රජයේ අවදානය යොමුව තිඛෙනවා.
අදාළ කොමිසම පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාල  තත්ත්ව පාලන හා නියාමන කොමිසමක් ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජිත බවයි එම වාර්තා හෙලිකරන්නේ.

සයිටම් අර්බුදය පිළිබඳ සෙවීමට පත් කර ඇති කමිටුව සහ ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාව අතර පසුගියදා පැවති සාකච්ඡාවකදී සදහන්ව තිබුණා.

මේ අතර ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ අනුමැතිය හිමිවූ වෛද්‍ය අධ්‍යාපනයේ අවම ප්‍රමිතිය පිළිබඳව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ නිරීක්ෂණ අදාළ කමිටුව වෙත මේ වන විට ලැබී ඇති බව ප්‍රකාශ වනවා.

එම නිරීක්ෂණයන්ට අනුව වෛද්‍ය සිසුන්ගේ ඇතැම් අත්‍යවශ්‍ය පුහුණු කාලසීමාවන් සහ ශික්ෂණ රෝහලකට අවශ්‍ය ඇදන් සංඛ්‍යාව, රෝගීන් සංඛ්‍යාව වැනි කරුණු පෞද්ගලික වෛද්‍ය  විද්‍යාල සඳහා වාසි සහගත වන පරිදි සංශෝධනය කර ඇති බවයි දැක්වෙන්නේ.
කෙසේ වෙතත් රජය මේ පිළිබද නිල තීරණයක් මෙතෙක් ප්‍රකාශයට පත් කර නැහැ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close