මෛත්‍රී සීයා සොයා ආ මැදිරිගිරියේ දැරිය

ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කවුඩුල්ල ප්‍රදේශයේ පැවති ධීවර ආම්පන්න හා බෝට්ටු බෙදා දීම උත්සවයක් අතරතුර අපූරු සිද්ධියක් වාර්තාවී තිඛෙනවා.
ඒ මැදිරිගිරියප්‍රදේශයේ පදිංචි දනුල්‍යා නම් කුඩා දැරියක් ජනාධිපතිවරයා දැකීමෙන් පසු මෛත්‍රී සියා යනුවෙන් පවසමින් ජනාධිපතිවරයා දෙසට දිවයාමට තැත් කිරීමයි.
එහිදී ආරක්ෂකයින් විසින් දැරිය වැලැක්වීමට ගියද ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතා දැරිය එම ස්ථානයට කැදවා තිබුණා.
එම උත්සවය නිමාවන තෙක්ම දැරිය ජනාධිපතිවරයා ආසන්නයට වී සිටි ආකාරය මාධ්‍යවේදීන්ගේ කැමරා කාචයේ සටහන් වූයේ මේ ආකාරයටයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close