උතුරු කොරියාවේ සැගවුණු යුධ ශක්තිය

උතුරු කොරියාව අද වන විට සැලකෙන්නේ ලෝකයට අවධානම්කාරී රාජ්‍යයක් ලෙසයි. ඒ එරට නායක කිම් ජොන් අන් ලෝකයේ බලවතුන්ට අභියෝග කරමින් බිහිසුණු අවි නිෂ්පාදනය කරමින් සිටීම නිසයි.මේ උතුරු කොරියාවේ වත්මන් යුධ බලය පිළිබද කතාවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close