ත්‍රීරෝධ රථ සදහා ලබන මාසයේ සිට නව නීති

මගීන් හෝ භාණ්‌ඩ ප්‍රවාහනය කරන ත්‍රිරෝද රථ සඳහා ටැක්‌සි මීටරයක්‌ තිබීම ඇතුලු කරුණු කිහිපයක් අනිවාර්ය කරමින් ප්‍රවාහන අමාත්‍යාංශය මගින් ගැසට්‌ නිවේදනයක්‌ නිකුත් කර තිඛෙනවා.

ප්‍රවාහන අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා විසින් 08 වැනිදා මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට නිකුත් කර ඇති මෙම ගැසට්‌ නිවේදනය මගින් පුද්ගලයන් හෝ භාණ්‌ඩ ප්‍රවාහනය කිරීමෙන් පසු අදාළ ත්‍රිරෝද රථ රියෑදුරු විසින් රිසිට්‌පතක්‌ නිකුත් කිරීම ද අනිවාර්ය කර ඇති අතර ගමන් කළ දුර, වාහන ලියාපදිංචි අංකය, අය කළ ගාස්‌තුව සහ ලබාගත් දිනය යන විස්‌තර ඊට ඇතුළත් විය යුතු බව එම ගැසට්‌ නිවේදනයේ සඳහන්.

එමෙන්ම ත්‍රිරෝද රථයක මගී මැදිරියේ දකුණුපස පිටවීමේ දොරටුව අර්ධ වශයෙන් හෝ පූර්ණව ස්‌ථිර ලෙස වසා තැබීම ඇතුළු තවත් නියෝග ගණනාවක්‌ම එම ගැසට්‌ නිවේදනය මගින් ප්‍රකාශයට පත්කර තිඛෙනවා.

එම නියෝග එළැඹෙන ඔක්‌තෝබර් 01 වැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක විය යුතු බවයි එමගින් දන්වා ඇත්තේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close