දොස්තරලාට හෙට සිට අසනීපයි / දින 3ක් වර්ජනයේ

හෙට සිට යලි වැඩ වර්ජනයක නිරත වන බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය පවසනවා. ඒ සයිටම් ගැටළුව විසදීමට පත්කල කමිටුවේ ස්ථාවරත්වයට විරෝධය පලකරමිනුයි. ඒ අනුව හෙට සිට ලබන 15 වනදා තෙක් වර්ජනය සිදුකරන බවයි රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය නිවේදනය කළේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close