පිහිටි ගලක හැදෙන ලොව උසම බුද්ධ ප්‍රතිමාව

අතීත මිනිසාගේ විස්කම් නිර්මාණ වර්තමානයේ දිවි ගෙවන්නන් විස්මයට පත් කරන බව රහසක් නොවේ. එහෙත් අතීතයට අභියෝග කරමින් පිහිටි ගලක නිර්මාණය වන දැවැන්තම බුදු පිලිමයේ වැඩ කටයුතු මේ වන විට අවසන් වෙමින් පවතින බවක් ඔබ දැන සිටියාද? මේ එම විස්මිත නිර්මාණය පිළිබදයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close