සති දෙකකට වැසෙන පාසල් ලයිස්තුව මෙන්න

2017 අ පො ස උසස් පෙළ විභාගයේ පිළිතුරු පත්‍ර ඇගයීමේ කටයුතු අනිද්දා සිට ලබන 26 වනදා තෙක් සිදුකරන බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව අද නිවේදනය කළා.
ඒ අනුව පාසල් 7ක් එම කාලයේදී පූර්ණ වශයෙන් වසා තිඛෙන අතර අර්ධ වශයෙන් පාසල් 20ක් වසා තැඛෙන බවයි නිවේදනයේ දැක්වෙන්නේ.
මේ ඊට අදාළ පාසල් ලයිස්තුවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close