අගමැති 17 වනදා මාවතගමට

අග‍්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතා ලබන සැප්තැම්බර් 17 වැනි දා මාවතගම ආසනයේ විශේෂ සංචාරයකට එක්වනවා.

මාවතගම මැතිවරණ කොට්ඨාසට අයත් මාවතගම සහ මල්ලවපිටිය ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් බලප‍්‍රදේශ දෙකෙහි දැනට වැඩ අවසන් කර ඇතිි සංවර්ධන ව්‍යාපෘති රාශියක් ජනතා අයිතියට පත්කිරීම සහ නව සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ගණනාවක වැඩ ආරම්භ කිරීම මෙහි දී අග්‍රාමාත්‍යවරයා අතින් සිදුකිරීමට නියමිතයි. 

මාවතගම එක්සත් ජාතික පක්ෂ ප‍්‍රධාන සංවිධායක හා කුරුණෑගල දිස්ත‍්‍රික් සංවර්ධන කමිටු සම සභාපති,පාර්ලිමේන්තුවේ ආණ්ඩු පක්ෂ සහකාර සංවිධායකපාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී ජේ.සි. අලවතුවල මහතාගේ මැදිහත්වීමෙන් මෙම සංවර්ධන ව්‍යාපෘති මාවතගම මැතිවරණ කොට්ඨාසයට ලබා දී ඇති අතර වසර දෙකක් තුළ මාවතගම මැතිවරණ කොට්ඨාසය වෙනුවෙන් රජය වෙන් කර ඇති මුදල රුපියල් මිලියන ඉක්මවයි.

මෙය මාවතගම මැතිවරණ කොට්ඨාසයට රජයක් විසින් මෙතෙක් ලබා දී ඇති වැඩිම ප‍්‍රතිපාදන මුදල් ප‍්‍රමාණයද වේ.

අකිල විරාජ් කාරියවසම්, සාගල රත්නායක ,එස්.බී. නාවින්නඅශෝක් අබේසිංහ යන අමාත්‍යවරු ඇතුළු තවත් මැති ඇමැතිවරු පිරිසක් ද වයඹ පළාත් ආණ්ඩුකාර අමරා පියශීලී රත්නායක මහත්මිය ඇතුළු වයඹ පළාත් සභා නියෝජිත පිරිසක් දමේ අවස්ථාවට සහභාගී වීමට නියමිතයි. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close