පිරමීඩවල සැගවුණු විස්මිත බලය හෙළිවෙයි

පිරමීඩ යනු ලොවක් මවිත කරන විස්මිත නිර්මාණ වනවා. එහෙත් අද වන තෙක්ම පිරමීඩ නිර්මාණය කිරීමට හේතුවක් නිශ්චිතව ලෝකයට අනාවරණවී නැහැ. බොහෝ දෙනා පිරමීඩ සොහොන් ගැබ් ලෙස සැලකුවද කිසිදු පිරමීඩයකින් එවන් මමි හෝ සොහොන් හමුව නොමැති බවයි පර්යේෂකයින් හෙලිකරන්නේ.එහෙත් පිරමීඩ තුල දැවැන්ත ශක්තියක් පවතින අතර එය ඔබටද ප්‍රයෝජනයට ගත හැකි ආකාරය පිළිබද පර්යේෂකයින්ගේ අනාවරණයයි මේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close