විකුණනවද නැද්ද ? ඩිලාන් කිරිඇල්ලට ලියුමක් යවයි

අධිවේගී මාර්ග චීනයට බදු දෙන බවට පලවන ප්‍රකාශ සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කිරීමක් ඉල්ලා රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඩිලාන් පෙරේරා මහතා විසින් උසස් අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග අමාත්‍යවරයා වෙත ලිපියක් යොමුකර තිඛෙනවා.
එහි දැක්වෙන්නේ රජයේ දේපල මෙසේ පැවැරීමට නිදහස් පක්ෂය විරුද්ධ බැවින් ඒ පිලිබද සත්‍ය තොරතුරු තමන්ට දැනුම් දෙන ලෙසයි.
මේ ඊට අදාළව යොමුකර ඇති ලිපියයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close