වසර 40කින් සඳට නොගිය අබිරහස් හේතුව කුමක්ද?

1969 වසරේදී මිනිසා පළමුවරට සද තරණය කරනු ලැබුවා. එහෙත් 1972 වසරේදී අවසන් වරට සද තරණය කළ මිනිසා මේ දක්වා වසර 45ක කාලයේදී යළි සඳ තරණය කිරීමට කටයුතු කර නැහැ. එසේම ඇපලෝ ව්‍යාපෘතියේ අවසන් අධියරයන්ද අසාමාන්‍ය ලෙස හදිසියේ අත්හිටුවීමටයි අමෙරිකාව පියවර ගනු ලැබුවේ. මේ අතර ඊට හේතු රැසක් ද මේ වන විට හෙළිව තිඛෙනවා. මේ ඒ සම්බන්ධ කතාවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close