වර්ජනය අසාර්ථකයි / විදුලි බල ඇමති කියයි

ඉතාම අතලොස්සක ප්‍රමාණයක විදුලි බිද වැටීම් කිහිපයක් පමණක් සිදු වුවද රටේ සෑම තැනකම බාදාවකින් තොරව විදුලිය සම්පාදනය කිරීමට හැකි වූ විදුලිබල හා පුනර්ජනනීය බලශක්ති අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා පවසනවා. වර්ජනය අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වුවද

ජනන අංශය             – 100%

සම්ප්‍රේෂණ අංශය      – 100%

බෙදාහැරීම් අංශය            –  65%

ප්‍රමාණයකින් ක්‍රියාත්මක වූ අතර, එයට සහායෝගය ලබාදුන් කාර්ය මණ්ඩලවලට ස්තුතිය පළ කරන බවයි අමාත්‍යවරයා වැඩි දුරටත් ප්‍රකාශ කළේ.

මානුෂික තත්වයන් නොසළකා හරිමින් වෛද්‍යවරුන්ගේද, ඉල්ලීම නොසලකා කොළඹ ජාතික රෝහලෙන් විදුලි කාර්යමණ්ඩලය ඉවත් කර ගැනීම වර්ජනයක මානුෂික පසුබිම උගසට තැබීමක් බවද අමාත්‍යවරයා සදහන් කළා.

කුමන බාධක පැමිණියද අඛණ්ඩව මහජනතාවට විදුලිය ලබාදීමට කටයුතු කරන බවද රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා අවධාරණය කර තිඛෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close