දිනෙන් දින ලොකුවන සයිබීරියාවෙන් මතුවූ ආවාටය

සයිබීරියාවේ පවතින දැවැන්ත ආගාධයක් දිනපතා විශාල වශයෙන් වර්ධනය වෙමින් පවතින බවක් ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද ? මේ වන විට මෙම දැවැන්ත ආවාටය කිලෝමීටරයක විෂ්කම්භයකින් යුක්ත වන අතර එය නොකඩවා වර්ධනය වන බවයි හෙළිවන්නේ. මේ ඒ පිළිබද විද්‍යාඥයන්ගේ අනාවරණයයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close