බැසිල්ගෙන් පඩුරු පාක්කුඩම් ගන්නා ඇමතිවරු පිරිසක් ගැන තොරතුරු ?

හිටපු ඇමැති බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාගෙන්  මුදල් ලබා ගන්නා ඇමැතිවරුන් පිරිසක් සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු රැසක් ජනාධිපතිවරයාට ලැබී ඇති බව දේශපාලන ආරංචි මාර්ග අනාවරණ කරනවා.

පසුගිය සතියේ පැවැති කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමෙන් පසුව ජනාධිපතිවරයාට සමීප ඇමැතිවරුන් පිරිසක් මේ තොරතුරු ජනාධිපතිවරයාට ලබා දී ඇති බවයි එම වාර්තා හෙලිකරන්නේ. 
විශ්වාස කටයුතු ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරන්නේ මේ තොරතුරු ලබාදීමෙන් පසු ජනාධිපතිවරයා දැඩි තීන්දු රැසක් ගැනීමට තීරණය කර ඇති බවයි. එයින් පළමු තීන්දුව ලෙස අරුන්දික ප්‍රනාන්දු නියෝජ්‍ය ඇමැතිවරයා ඉවත් කිරීම සිදු කළ බව ද අදාළ ආරංචි මාර්ග හෙළි කළා.මේ අතර ජනාධිපතිවරයා ප්‍රසිද්ධියේ පවසා ඇත්තේ ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ කටයුතුවලට එකතු වීමට කැමැති පිරිස දැන්ම ඉවත් වන ලෙසයි. නැත්නම් තමන්ට දැඩි තීන්දු ගැනීමට සිදු වන බව ද ජනාධිපතිවරයා පවසා ඇතැයිද එම වාර්තා හෙලිකරනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close