ඉදිරි දින කිහිපය මුහුද රළුයි / ධීවර ප්‍රජාවට අනතුරු ඇගවීමක්

ඉදිරි දින තුන තුළ, දිවයින වටා වන මුහුදු තීරය විටින් විට රළු විය හැකි හෙයින් ධීවර සහ නාවික ප්‍රජාව අවධානයෙන් පසුවිය යුතු බව  කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්මේන්තුව උපදෙස්  ලබා දෙනවා. මේ ඒ පිළිබද නිවේදනයයි.

                                           

ඉදිරි පැය 24 සඳහා දිවයින වටා ඇති මුහුදේ කාලගුණ තත්ත්වය.

2017 සැප්තැම්බර් මස 16 වන දින මධ්‍යහන 1200 ට නිකුත් කරන ලදි.

දිවයිනට ඊසාන දෙසින් බෙංගාල බොක්ක මුහුදු ප්‍රදේශයේ වර්ධනය වෙමින් පවතින කැළඹිලි ස්භාවයක් හේතුවෙන්, දිවයින වටා සහ බෙංගාල බොක්ක මුහුදු ප්‍රදේශයේ සුළං වේගය වැඩි වීමක් සමඟ එම මුහුදුප්‍රදේශ විටින් විට ඉතා රළු වේ. එම මුහුදු ප්‍රදේශවල විටින් විට ඉතා තද වැසි ඇතිවේ.

කන්කසන්තුරය සිටපුත්තලම, කොළඹ සහගාල්ලහරහා හම්බන්තොට දක්වා වෙරළට ඔබ්බෙන් වන මුහුදු ප්‍රදේශවල වැසි වාර කිහිපයක් ඇතිවේ.

සුළංනිරිත දෙසින් හමනඅතරසුළගේවේගයපැ.කි.මී. 30-40 ක්පමණවේ.

දිවයිනට ඊසාන දෙසින් බෙංගාල බොක්ක මුහුදු ප්‍රදේශයේ සුළගේ වේගය විටක පැ.කි.මී. 70-80 දක්වා වැඩි විය හැකි අතර එම මුහුදු ප්‍රදේශ විටින් විට ඉතා රළු වේ.

පුත්තලම සිට කන්කසන්තුරය හරහා ත්‍රිකුණාමලය දක්වා සහ හම්බන්තොට සිට පොතුවිල් දක්වා වන ගැඹුරු සහ නොගැඹුරු මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළගේ වේගය විටක පැ.කි.මී. 60-70 දක්වා වැඩි විය හැකි අතර එම මුහුදු ප්‍රදේශ විටින් විට රළු වේ.

(ධිවර සහ නාවික ප්‍රජාවගෙන් මේ සම්බන්ධයෙන් විමසිලිමත් වන මෙන් ඉල්ලා සිටි).

 

 මහජනයා සඳහා කාලගුණ අනාවැකි

2017 සැප්තැම්බර් මස 16 වන දින මධ්‍යහන 1200 ට නිකුත් කරන ලදි.

 

දිවයින හරහා (විශේෂයෙන් මධ්‍යමකඳුකර ප්‍රදේශවලත්, උතුරු, උතුරු-මැද, ඌව සහ වයඹ පළාත්වලසහ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ) සහ දිවයින වටා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළං වේගය වැඩි වීමක් බලාපොරොත්තු වේ.

බස්නාහිර, සබරගමුව, වයඹ සහ මධ්‍යම පළාත්වලත් ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් විටින් විට වැසි ඇතිවේ. සමහර ප්‍රදේශවල, විශේෂයෙන් ගාල්ල, රත්නපුර, කෑගල්ල සහ කළුතර දිස්ත්‍රික්කවල තරමක් තද වැසි (මි.මි. 75-100 පමණ) ඇති විය හැක.

මන්නාරම, යාපනය සහ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කවල වැසි වාර කිහිපයක් ඇති වේ.

 

ඉදිරි පැය 36 සඳහා කාලගුණ අනාවැකිය

2017 සැප්තැම්බර් මස 16 වන දින ප.ව 1600 ට නිකුත් කරන ලදි.

දිවයින හරහා (විශේෂයෙන් මධ්‍යම කඳුකර ප්‍රදේශවලත්, උතුරු, උතුරු-මැද, ඌව සහ වයඹ පළාත්වල සහ හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ) සහ දිවයින වටා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළං වේගය වැඩි වීමක් බලාපොරොත්තු වේ.

බස්නාහිර, සබරගමුව, වයඹ සහ මධ්‍යම පළාත්වලත් ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් විටින් විට වැසි ඇතිවේ. සමහර ප්‍රදේශවල, විශේෂයෙන් ගාල්ල, රත්නපුර, කෑගල්ල සහ කළුතර දිස්ත්‍රික්කවල තරමක් තද වැසි (මි.මි. 75-100 පමණ) ඇති විය හැක.

මන්නාරම, යාපනය සහ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කවල වැසි වාර කිහිපයක් ඇති වේ.

 

ප්‍රධාන නගර සදහා කාලගුණ අනාවැකිය                                                       දිනය : 17/09/2017
නගරය උෂ්ණත්වය(සෙ. අංශක) සාපේක්ෂ ආර්ද්‍රතාවය (%)  

කාලගුණය

උපරිම අවම උපරිම අවම
අනුරාධපුරය 30 25 90 60 වැසි වාර කිහිපයක්
මඩකලපුව 32 25 90 70 සවස 2.00 න් පසුව වැසි හෝ ගිගිරුම් සහිත වැසි.
කොළඹ 29 26 90 70 විටින් විට වැසි
ගාල්ල 29 26 95 75 විටින් විට වැසි
යාපනය 30 26 85 75 වැසි වාර කිහිපයක්
මහනුවර 28 20 95 65 විටින් විට වැසි
නුවරඑළිය 18 14 95 75 වැසි වාර කිහිපයක්
රත්නපුරය 31 23 95 65 විටින් විට වැසි
ත්‍රීකුණාමලය 31 25 85 65 ප්‍රධානවශයෙන් වැසිරහිත
මන්නාරම 29 27 85 75 වැසි වාර කිහිපයක්

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close