රාවණ රජු ගැන කියවෙන සෙල් ලිපි සාක්ෂි

රාවණ රජු සම්බන්ධයෙන් අද වන විට බොහෝ සංවාදයන් පවතිනවා. එහිදී ඇතැම් පිරිස් පවසන්නේ රාවණ යනු සංකල්පයක් පමණක් බවයි. තවත් පිරිසක් පෙන්වා දෙන්නේ රාවණා යනු බලසම්පන්න පාලකයකු මෙන්ම සූර්ය පෙලපතේ සාමාජිකයකු බවයි.කෙසේ වෙතත් මෙරට ඉතිහාසයේ රාවණා රජු පිළිබද සාධක පවතින්නේ ඉතා අල්ප වශයෙන්. එහෙත් රාවණා රජු පිළිබද කියවෙන සෙල්ලිපි පවා අප රට තුල ඇති බවක් ඔබ මෙතෙක් දැන සිටියාද ? මේ ඒ පිළිබද කතාවයි.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close