සිල් බිදගත්තේ රෙද්දක් නිසා – ඇමති මනෝගෙන් ගීතයක්

කවර ආකාරයේ හෝ වංචා දූෂණ සිදුකරන පිරිස්වලට තරාතාරම නොසලකා දඩුවම් හිමිවනු ඇති බව අමාත්‍ය මනෝ ගනේෂන් මහතා පවසනවා.
අමාත්‍යවරයා අද පැවැති උත්සවයකදී අදහස් දක්වමින් ගීතයකින්ද මේ බව පැහැදිලි කළා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Close