2018 අයවැය විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත අද පාර්ලිමේන්තුවට

2018 වර්ෂය සඳහා වන අයවැය විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත අද පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරෙනවා.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මුදල් අමාත්‍යාංශය පෙන්වා දෙන්නේ, පසුගියදා අමාත්‍ය මණඩලය ඉදිරිපත් කළ මෙම විසර්ජන පනත් කෙටුම්පතට අනුව 2018 වර්ෂය සඳහා අපේක්ෂිත රාජ්‍ය වියදම රුපියල් බිලියන 3982 ක් බවයි.

එමෙන්ම රාජ්‍ය ආදායම ලෙස බිලියන 2175 ක් ගණන් බලා ඇති අතර විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත දෙවන වර කියවීමේ අයවැය වාර්තාව නොවැම්බර් මස 09 වනදා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතයි.

අයවැය සඳහා මහජන අදහස් සහ යෝජනා ඔක්තෝම්බර් 18 වනදා දක්වා භාරගන්නා බවද මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කළා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *