2018 අය වැය විසර්ජන පනත පාර්ලිමේන්තුවට-අය වැය කතාව නොවැම්බර් 09

2018 වසර සදහා වන රජයේ අය වැය විසර්ජන පනත් කෙටුම්පත මීට සුලු මොහොතකට පෙර පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා.
ඒ මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය හා වැඩබලන මුදල් අමාත්‍ය ඉරාන් වික්‍රමරත්න මහතා විසින්.
ඒ අනුව ඇය වැය කතාව නොවැම්බර් 9 වනදා මුදල් අමාත්‍යවරයා විසින් සිදුකිරීමට නියමිතයි.
ඇය වැය දෙවන වර කියවීමේ විවාද නොවැම්බර් 10 වනදා ආරම්භ වන අතර 3න් වන වර කියවීම දෙසැම්බර් 10 වනදා සිදුකිරීමට නියමිතයි.


අප වෙබ් අඩවියේ පලවන මෙම ප්‍රවෘත්තිය සදහා ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ අයිතිය ඔබ සතුය. ඔබේ ප්‍රතිචාරය lankaanews@gmail.com ඊ මේල් ලිපිනය වෙත යොමුකරන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *