2019 ලංකාවේ වාහන මිලට මොකක් වෙයිද ?

රුපියල අවප්‍රමාණයවීම හමුවේ මෙරට අංශ රැසකටම විවිධ ගැටලු හටගෙන තිබෙනවා. ඒ අතරින් වැඩිම බලපෑමක් එල්ලවන වාහන ආනයනය හා මිල ඉහළයාම පිළිබද කතාවයි මේ.