2019 ලෝක කුසලානයේ ලංකාවේ තරග ලයිස්තුව මෙන්න

ලබන වසරේ එංගලන්තයේදී පැවැත්වෙන ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලියේ කාලසටහන මේ වන විට නිකුත් කර තිබෙනවා.
මේ එහිදී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම තරග වදින කණ්ඩායම් හා දින සටහනයි.