2020 ජනපතිවරණ මත විමසුම අපේ නෙවෙයි / කොලඹ සරසවිය කියයි

2020 ජනාධිපතිවරණය සම්බන්ධයෙන් සිදුකළ බව කියන මත විමසම කොලඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ ජනමාධ්‍ය අංශය විසින් සිදුකරන ලද්දක් නොවන බව එම විශ්ව විද්‍යාලය දැනුම්දී තිඛෙනවා.
ඒ අදාළ පුවත පල කළ මව්බිම පුවත්පත් ආයතනය වෙත ලිපියක් යොමුකරමිනුයි.
එය පුද්ගලික මත විමසුමක් වන බවත් කොලඹ විශ්ව විද්‍යාලයේ ජනමාධ්‍ය අංශය ඊට සම්බන්ධවී නොමැති බවත් මෙම නිවේදනයේ සදහන්.
පහතින් දැක්වෙන්නේ එම නිවේදනයයි.

IMG_20171202_0003
IMG_20171202_0004

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *