25,000 රථවාහන දඩය මේ මස අග සිට

මෝටර් රථ ආඥා පනතට අදාළ සංශෝධිත නීති හා රථ වාහන දඩ මුදල් සම්බන්ධයෙන් වූ ගැසට් පත්‍රිකා 03ක් ඉදිරි දෙසතිය තුල නිකුත් කිරීමට නියමිතව තිඛෙනවා.

යෝජිත ගැසට් පත්‍රිකාවලට අදාළ ලේඛන, නීති කෙටුම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව වෙත මේ වනවිට යොමුකර ඇති බවයි වාර්තාවන්නේ.

ඒ අනුව ඉදිරි දින කිහිපය තුළ නීති කෙටුම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මේ සඳහා අනුමැතිය ලබාදුන් පසු කඩිනමින් ගැසට් පත්‍රිකා නිකුත් කිරීමට අමාත්‍යවරයා කටයුතු කිරීමට නියමිතයි.

යතුරුපැදි හිස්වැසුම් සඳහා එස්.එල්.එස්. ප්‍රමිතිය අනිවාර්යය කිරීම, රථ වාහන විශේෂ වැරදි 05ක් සඳහා රුපියල් 25,000ක දඩය නියම කිරීම මෙන්ම ත්‍රිරෝද රථවල වේගය පැයට කිලෝමීටර් 40 දක්වා සීමාකිරීම හා ත්‍රිරෝද රථ මගීන් ප්‍රවාහනය සම්බන්ධ නිර්ණායකවලට අදාළ ගැසට් පත්‍රිකා මෙලෙස නිකුත් කිරීමට නියමිතව තිඛෙනවා.

එහිදී ත්‍රිරෝද රථයක වරකදී ගමන්ගත යුතු මගීන් ප්‍රමාණය, වැඩිහිටියන් නම් තිදෙනෙකු විය යුතු අතර, වැඩිහිටියන් දෙදෙනෙකු නම් ඒ සමග දරුවන් දෙදෙනෙකුටද ගමන් කිරීමේ හැකියාව පවතින බවට වූ නීතිද ඇතුළත් බව සදහන්.