44 වන තරගයෙන් බ්‍රසීලයට පහසු ජයක්

ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ 44 වන තරගයෙන් බ්‍රසීලය ජය හිමිකරගත්තා.
ඒ සයිබීරියාව ගෝල 2 ට 0ක් ලෙස පරාජය කරමින්.
තරයේ 36 වන හා 68 වන මිනිත්තුවලදී බ්‍රසීලය සිය ගෝල වාර්තා කළා.
මෙය 1970 වසරෙන් පසු බ්‍රසීලය අඛණ්ඩව ලෝක කුසාලනයේ දෙවන වටයට පිවිසි 13 වන අවස්ථාවයි.