44 වන තරගයෙන් බ්‍රසීලයට පහසු ජයක්

ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ 44 වන තරගයෙන් බ්‍රසීලය ජය හිමිකරගත්තා.
ඒ සයිබීරියාව ගෝල 2 ට 0ක් ලෙස පරාජය කරමින්.
තරයේ 36 වන හා 68 වන මිනිත්තුවලදී බ්‍රසීලය සිය ගෝල වාර්තා කළා.
මෙය 1970 වසරෙන් පසු බ්‍රසීලය අඛණ්ඩව ලෝක කුසාලනයේ දෙවන වටයට පිවිසි 13 වන අවස්ථාවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *