5 වන තරගය ප්‍රංශය 2 ට 1ක් ලෙස ජය ගනී

ලෝක කුසලාන පාපන්දු තරගාවලියේ 5 වන තරගය ගෝල 2 ට 1 ක් ලෙස ප්‍රංශය ජයගත්තා.ඒ ඔස්ටේ්‍රලියාව පරාජයට පත් කරමින්.තරගයේ 58 වන හා 80 වන මිනිත්තුවලදී ප්‍රංශයේ ගෝල වාර්තාවූ අතර ඔස්ටේ්‍රලියාව සිය ගෝලය වාර්තා කළේ 62 වන මිනිත්තුවේදීයි. මෙය 2006 වසරෙන් පසු ප්‍රංශ්‍ය ලෝක කුසලාන තරගාවලියක මුල් තරගය අඛණ්ඩව ජයගත් 4 වන අවස්ථාවයි.
ඔස්ටේ්‍රලියාව අවසන්වරට සහභාගීවූ ලෝක කුසලාන තරගාවලි 5 තුල මුල් තරගය පරාජයට පත්වූ 4 වන අවස්ථාවද මෙයයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *