8 හැවිරිදි දැරියක් කොල්ලකරුවන් සමග සටන් කරලා-Video

පිලිපීනයේ ට්රේස් මැරිටිරේස් නගරයේදී ආයුධ සන්නද්ධ මංකොල්ලකරුවන් පිරිසකට එරෙහිව සටන් වැදුණු 8 හැවිරිදි දැරියක ජනමාධ්‍ය විසින් වීරවරියක ලෙස නම් කර තිබෙනවා.
පසුගියදා සිය පියා අත තිබූ මුදල් බෑගයක් මංකොල්ලකෑමට කොල්ලකරුවන් 3න් දෙනකු උත්සාහ කළ අවස්ථාවේදී මෙම දැරිය දිවවිත් කොල්ලකරුවන් අත තිබූ මුදල් බෑගය උදුරාගත් ආකාරය සී සී ටී වී දර්ශනවල දැකගත හැකිවනවා. පසුව කොල්ලකරුවන් යළපිත් ඇයගෙන් එම බෑගය උදුරාගත්තද නැවතත් දිවයන දැරිය කොල්ලකරුවන්ගේ යතුරු පැදියද නැවැත්වීමමයි උත්සාහ කර ඇත්තේ.
සිය මුදල් කොල්ලකෑ කොල්ලකරුවන්ට එරෙහිව දැරියගේ පියා ඉදිරිපත් නොවද්දී එම අට හැවිරිදි දැරිය ඊට මැදිහත්වීම විශේෂත්වයක්.සිද්ධයෙන් මෙම කුඩා දැරිය සුළු තුවාල ලබා තිබෙනවා.