9 වන තරගය – කොස්ටාරිකා පරදා සයිබිරියාව දිනයි 1 – 0

පාපන්දු ලෝක කුසලාන තරගාවලියේ 9 වන තරගයෙන් ජය ගැනීමට සයිබීරියාව සමත්වුණා. ඒ කොස්ටාරිකා රාජ්‍යය ගෝල 1 ට 0ක් ලෙස පරාජය කරමින්.මෙය 1998 වසරෙන් පසු සයිබීරියාව ලෝක කුසලාන තරගාවලියක තමන් සහභාගීවූ පලමු තරගය ජයගත් මුල්ම අවස්ථාවයි. තරගයේ වාර්තාවූ එකම ගෝලය 56 වන මිනිත්තුවේදී වාර්තාවුණා.