ලංකාවේ ගාස්තුව අඩුම උබර් රථ මෙන්න

මිල අඩු කුලී රථ සේවා පිළිබද බොහෝ දෙනකු උනන්දු වනවා. එසේ පාරිභෝගිකයාට යහපත්වුවද අනෙක් කුලී රථ සේවාවන්ට ගැටලු ඇති කරන උබර් පිළිබද කතාවයි මේ.


මෙම පුවතට අදාළව ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ අයිතිය ඔබ සතුය. එම ප්‍රතිචාර lankaanews@gmail.com යන ඊ මේල් ලිපිනය වෙත යොමුකරන්න