ලෝකාන්තයට යන්න කේබල් කාර් පද්ධතියක්

ලෝකාන්තය ලංකාවේ සුන්දර හා සංචාරක ආකර්ෂණීය ස්ථානයක් වනවා. එහි යා හැකි පරිදි ඉදිවන කේබල් කාර් පද්ධතිය පිළිබද කතාවයි මේ.


මෙම පුවතට අදාළව ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ අයිතිය ඔබ සතුය. එම ප්‍රතිචාර lankaanews@gmail.com යන ඊ මේල් ලිපිනය වෙත යොමුකරන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published.