ලංකාවේ හදන මැණික් ලක්ෂයේ පුටුව

මැණික් ලක්ෂයකින් යුතුව නිර්මාණය කරන රුපියල් කෝටි 100ක් වටිනා මැණික් පුටුවක් නාගදීප විහාරයට පූජා කිරීම පිළිබද කතාවයි මේ.


මෙම පුවතට අදාළව ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ අයිතිය ඔබ සතුය. එම ප්‍රතිචාර lankaanews@gmail.com යන ඊ මේල් ලිපිනය වෙත යොමුකරන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published.