ඕනම අභියෝගයකට සූදානම් / රනිල්ගෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක් – Video

රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ආරක්ෂා කිරීම වෙනුවෙන් ඕනෑම අභියෝගයකට මුහුණ දීමට සූදානම් බව රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා.
විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදුකරමින් වික්‍රමසිංහ මහතා සදහන් කළේ ජනාධිපතිවරයා රට හමුවේ සිදුකළ ප්‍රකාශ පිළිගත නොහැකි බවයි.

එ.ජා.ප නායක රනිල් වික්‍රමසිංහගෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක්…!

එ.ජා.ප නායක රනිල් වික්‍රමසිංහගෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක්…!"රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ආරක්ෂා කිරීම වෙනුවෙන් ඕනෑම අභියෝගයකට මුහුණ දෙන්න අපි සූදානම්" – රනිල් වික්‍රමසිංහ#lka #News1st #RanilWickremesinghe

Posted by Newsfirst.lk on Monday, November 12, 2018